Body Stress Release Schiedam

BSR-Consult

Body Stress Release Schiedam | LinkedIn
Body Stress Release Schiedam | Facebook

Body Stress Release is letterlijk: lichaamsspanning loslaten. Het lichaam slaat spierspanning in gestructureerde patronen op. De Body Stress Release practitioner is opgeleid om deze patronen te herkennen en zal tijdens een consult vaststellen waar en in welke richting deze zich bevinden.

De behandeling

Body Stress Release zet het lichaam aan om spanning los te laten en te herstellen. Dit proces wordt in gang gezet en zorgt ervoor dat er in je lichaam veranderingen optreden. Omdat we dit proces nauwkeurig in de gaten willen houden worden er altijd direct 3 afspraken gemaakt. Deze afspraken vinden kort achter elkaar plaats nl. op dag 1, dag 4 en dag 11.


Start u op een maandag dan zal uw 2e release dezelfde week plaatsvinden op donderdag en uw 3e release de week daarop op donderdag.
Start u op een dinsdag dan zal uw 2e release dezelfde week plaatsvinden op vrijdag en uw 3e release de week daarop op vrijdag.


Start u op een vrijdag dan zal uw 2e release de week daarop plaatsvinden op maandag en uw 3e release de week daarop op maandag. Na de 3e release wordt gekeken of en hoe vaak vervolgbehandelingen nodig zijn.

Het wordt afgeraden om gedurende de eerste 3 behandelingen (± 2 weken) te sporten of oefeningen te doen.

Een consult duurt ongeveer 30-45 minuten. Bij het eerste consult houden we een intakegesprek waarna de eerste release volgt. Tijdens het gesprek inventariseren we uw medische voorgeschiedenis en huidige klachten. Zo ontstaat een zo goed mogelijk beeld van uw gezondheidssituatie. We kijken niet alleen naar recente gebeurtenissen maar naar alle stressvolle situaties die gedurende uw leven hebben plaats gevonden.


We geven uitleg over de samenhang tussen de vastgezette spanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de release en de beste manier om het proces te ondersteunen.

De behandelbank

De practitioner maakt gebruik van een kantelbare bank; u stapt op de voetenplank van deze behandelbank waarna deze langzaam horizontaal gekanteld wordt en met de release kan worden gestart. Tijdens de behandeling blijft u altijd geheel gekleed.

 

Na een behandeling

Na een behandeling zal het lichaam het teveel aan opgebouwde spierspanning laag voor laag loslaten waardoor de veerkracht van het lichaam terugkomt. Body Stress Release activeert daarmee het zelfherstellende vermogen van het lichaam. Dit is hetzelfde vermogen dat bijvoorbeeld een snee in de vinger of een botbreuk geneest.

 

Vervolgbehandelingen

Vervolgbehandelingen en de frequentie daarvan zijn per persoon verschillend. Dat is afhankelijk van een aantal factoren:

  • De duur van de aanwezigheid van de klacht;
  • Hoe de klacht is ontstaan;
  • De ernst en hevigheid van de situatie;
  • De huidige leef- en werkomstandigheden;
  • De snelheid waarmee de spanning loslaat.

De techniek

Het lichaam slaat spierspanning in gestructureerde patronen op. De Body Stress Release-practitioner van BSR-Schiedam is opgeleid om deze patronen te herkennen en vast te stellen waar en in welke richting deze zich bevinden.


De practitioner test het lichaam op body stress en gebruikt daarbij het zogenoemde bio-feedbackmechanisme van het lichaam: wanneer er ergens spierspanning vastzit, laat het lichaam dit tijdens het testen zien via een korte reflex. Op die manier stellen we zorgvuldig vast welke releases de cliënt nodig heeft.


De release bestaat uit lichte manuele impulsen op de juiste plaats en in de juiste richting. Het lichaam kan door deze impulsen de spierspanning laag voor laag loslaten. Hierdoor krijgt het zenuwstelsel weer ruimte en zal de communicatie tussen de hersenen en het lichaam herstellen. Dit is cruciaal voor het zelfgenezende vermogen dat zorgt voor de natuurlijke veerkracht.

Kinderen en baby's

Ook bij baby’s kan lichaamsspanning voorkomen. Het geboorteproces is niet altijd even gemakkelijk; dat geeft vaak hevige spanning bij baby’s.


Een baby uit dit bijvoorbeeld door overmatig huilen, hyperactiviteit of de fysieke uiting van kleine klachten.
Kleuters doen body stress op door bijvoorbeeld (ernstige) valpartijen, terwijl opgroeiende kinderen daarnaast ook te maken kunnen krijgen met (onderdrukte) emotionele spanningen of angsten.


Bedplassen als ze al wat ouder zijn, niet stil kunnen zitten, niet willenlopen, “groeipijnen”, concentratieproblemen. Dit zijn allemaal aanwijzingen voor de aanwezigheid van lichaamsspanning.


Door het lichaam te ontdoen van body stress krijgt een kind de kans zich op een normale manier te ontwikkelen.

Geschiedenis van BSR


Body Stress Release is ontwikkeld in Zuid-Afrika waar de techniek al sinds 1981 wordt toegepast. Het echtpaar Ewald en Gail Meggersee stond aan de basis van deze techniek. Ewald Meggersee kreeg op 5-jarige leeftijd een ernstig ongeluk: hij viel uit een boom. Na enige dagen ontwaakte hij uit een coma, maar ontwikkelde in de loop der jaren allerlei kwalen. Er was niets aantoonbaar beschadigd en geen arts kon hem helpen. Ewald studeerde ondanks alles af als chemisch ingenieur en trouwde met Gail, een lerares Frans. Behandelingen door een chiropractor leken hem enige tijd verlichting te bieden. Toch verslechterde Ewalds gezondheidstoestand zodanig dat hij vreesde in een rolstoel terecht te komen. Ewald en Gail besloten in hun zoektocht naar een holistische benadering in Amerika de universitaire opleiding tot chiropractor te volgen. Daar kwamen ze in contact met Dr. Van Rumpt en zijn volledig nieuwe benadering van de chiropractie. Hij leerde hen te ‘luisteren’ naar het lichaam en het te gebruiken als een bio-feedbackmechanisme. Ewald en Gail mochten met zijn inzichten aan de slag. Ze ontdekten en bestudeerden de perfect georganiseerde manier waarop het lichaam overbelasting opslaat in de dieperliggende spierlagen. Zo ontwikkelden zij een zachte techniek die het lichaam helpt opgeslagen spierspanning los te laten en te herstellen. In 1981 doopten ze deze techniek tot Body Stress Release. Ewald en Gail behandelden vele duizenden mensen met vaak opzienbarende resultaten. In 1987 waren ze eraan toe om ook anderen op te leiden tot BSR-practitioner

BSR-filosofie


Body Stress  Release richt zich op het lichaam als geheel. De holistische techniek is gebaseerd op een groot respect voor het zelfherstellende vermogen van het lichaam. Body Stress Release stelt geen diagnoses en behandelt geen ziekten, aandoeningen en/of afwijkingen. 

 

De techniek is erop gericht het lichaam te stimuleren om vastgezette spanning los te laten. Het is dan ook geen alternatief voor de reguliere geneeskunde, maar een aanvulling hierop.

 

Body Stress Release wordt uitgeoefend door gediplomeerde practitioners (behandelaars). Zij zijn geen genezers of helers. Hun verantwoordelijkheid ligt bij het perfect toepassen van de BSR-techniek en in het begeleiden van de cliënt tijdens het BSR-proces.