Body Stress Release Schiedam

Praktijkinformatie

Body Stress Release Schiedam | LinkedIn
Body Stress Release Schiedam | Facebook
 • BSR-Schiedam werkt uitsluitend op afspraak. Voor een afspraak kunt u bellen met 06 201 433 94 of contact opnemen via de contactpagina
 • Bij verhindering kunt u 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Daarna bent u de afgesproken kosten verschuldigd.
 • Een consult duurt 30-45 minuten.
 • Voorafgaand aan het 1ste consult ontvangt u via email een link voor het aanvullen van enkele persoonlijke gegevens en vragen met betrekking tot uw gezondheid en persoonlijke situatie. Deze gegevens worden aan uw dossier toegevoegd en tijdens de intake doorgenomen en waar nodig aangevuld. Graag verzoek ik u in de link de hokjes bij privacy voorwaarden, behandelovereenkomst en algemene voorwaarden aan te vinken. Hiermee geeft u aan dat u op de hoogte bent en akkoord gaat met alle informatie en voorwaarden benoemd in deze documenten.
 • Voor minderjarigen dient ook het  toestemmingsformulier ingevuld te worden.
 • Om het zelfherstellend vermogen te activeren en het lichaam te laten wennen aan de behandeling, beginnen we het traject altijd met 3 consulten in een tijdsbestek van circa 11 dagen.


Gelieve vóór uw bezoek geen parfum of aftershave te gebruiken.

Tarieven per consult


 • Volwassenen (vanaf 16 jaar): € 65,-
 • Kinderen (1 t/m 15 jaar): € 55,-
 • Baby's tot 1 jaar: € 45,-

 

 • Buiten openingstijden per consult: € 95,-

 

Betalingswijze:

Na het consult, bij voorkeur per PIN.


Belangrijke documenten:

Klik hier voor de algemene voorwaarden, klachtenprocedure en behandelovereenkomst (pdf).

 

Klik hier voor de minderjarigenovereenkomst (pdf).

 

Om de deze te kunnen bekijken heeft u een pdf-reader nodig (bv . Acrobat Reader)

 

Klik hier voor meer info.

Bereikbaarheid


De ingang is aan de voorzijde van het gebouw aan de rotonde van de 'Nieuwe Haven' direct naast het appartementencomplex 'Residentie Over de Vesten'.

 

De praktijk bevindt zich op de 1ste etage. Voor mensen die slecht ter been zijn, beschikt het pand over een traplift.

 

Via auto

BSR-Schiedam is zeer goed met de auto te bereiken. Het kan zijn dat de navigatie u stuurt naar de achterzijde van het pand. Langs het pand aan de voorzijde is het betaald parkeren. In de omliggende straten aan de achter- en zijkant van het pand kunt u gratis parkeren.

 

Via openbaar vervoer

Tram 21 en 24: Halte 'Koemarkt' (4 min. lopen naar de praktijk) 

Bus 51, 54 en 126: Halte 'Oranjestraat' (2 min. lopen naar de praktijk)

Klachten


Omgaan met klachten over BSR-behandeling
Sinds 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Elke BSR-practitioner is naast de eigen beroepsvereniging (BSRAN) aangesloten bij een overkoepelende brancheorganisatie (bijvoorbeeld VBAG, CAT of NIBIG) die voorziet in een klachtenregeling die cliënten een onafhankelijk oordeel garandeert.

 

De practitioner van BSR-Schiedam valt als CAT-vergoedbaar therapeut onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten (GAT).

 

GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer info over de klachtenregeling van BSR-Schiedam zie https://www.gatgeschillen.nl/ 

 

Wanneer u een klacht heeft over de geboden zorg, gaat de voorkeur ernaar uit dat u deze allereerst bespreekt met uw practitioner zelf.

 

Wanneer dit een voor u onbevredigende uitkomst heeft, kunt u contact opnemen met de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

    Vergoedingen


 • BSR-Schiedam is aangesloten bij BSRAN, GAT en CAT. Een aantal verzekeringsmaatschappijen vergoedt (gedeeltelijk) de BSR-sessies, mits u een aanvullende verzekering hebt.
 • Op de website van de Zorgwijzer vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars die Body Stress Release vergoeden en de voorwaarden die zij daaraan stellen. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.
 • De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket. Raadpleeg voor de zekerheid ook altijd even uw eigen polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
 • Alleen individuele en curatieve therapie worden gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering en erkent door de beroepsorganisatie.

Beroepsvereniging BSRAN


BSRAN staat voor Body Stress Release Associatie Nederland. De officiële beroepsvereniging van alle bij deze associatie aangesloten BSR-professionals, die gecertificeerd zijn om de Body Stress Release-techniek in praktijk te brengen.

 

De BSRAN stelt zich ten doel om de belangen van haar leden te behartigen en de kwaliteit van BSR als techniek te waarborgen. Daartoe heeft de vereniging statuten en een huishoudelijk reglement waarin onder meer voortgezette educatie en klacht- en tuchtrecht zijn opgenomen.

 

De BSRAN is notarieel vastgelegd en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 02072079.

 

Visie

Vastgezette spierspanning leidt tot blokkades en pijnklachten, en kan het leven in volle potentie in de weg staan. Er is geen limiet aan de geneeskracht van het lichaam. De BSR-techniek is puur, met een groot respect voor de wijsheid van het lichaam. BSR is een proces van loslaten en herstellen, gericht op het verbeteren van de communicatie in het lichaam. We zien het lichaam als geheel (holistisch) en de techniek raakt de mens dan ook in al zijn aspecten. BSR motiveert en biedt keuzes. Bij Body Stress Release worden geen diagnoses gesteld en geen ziekten behandeld. BSR-practitioners stimuleren het zelfherstellende vermogen van het lichaam.

 

Contact
Heeft u een vraag of bericht voor de BSRAN? Stuur dan een e-mail naar bestuurbsran@gmail.com

Beroepsvereniging CAT


 • BSR-Schiedam is aangesloten bij de overkoepelende beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten).
 • CAT heeft als grootste beroepsorganisatie in het alternatieve veld een verantwoordelijkheid in het borgen van kwaliteit en in het structureren van de alternatieve (complementaire) sector. 
 • CAT staat als kwaliteitsbewaker in voor de professionaliteit van de alternatieve (complementaire) beroepsbeoefenaren en draagt er zorg voor dat de beroepsmatige kennis van deze solistische hbo-zorgprofessionals up-to-date blijft.

Geschilleninstantie Alternatieve Zorg


BSR-Schiedam en uw Privacy


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is een Europese privacywet die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Deze wet vraagt van alle organisaties die werken met cliëntgegevens om bestaande en nieuwe cliënten te informeren hoe ze omgaan met gegevens.

 

Zie hieronder hoe BSR-Schiedam hiermee omgaat. Mocht er naar aanleiding van de onderstaande informatie nog vragen zijn dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen via 06-20143394 of via de contactpagina

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Body Stress Release Schiedam een dossier aanlegt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd. 

Ook kunnen in uw dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die zijn opgevraagd  bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Deze gegevens worden alleen opgevraagd met uw expliciete toestemming. 

 

BSR-Schiedam doet zijn best om uw privacy te waarborgen. 

Dit betekent dat de gegevens uit uw dossier ook voor de volgende doelen kunnen worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer er verwijzing plaatsvindt naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • Voor gebruik tijdens waarneming bij mijn afwezigheid;
 • Om u te bereiken per mail, telefoon of tekstbericht;
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Voor de financiële administratie. Een deel van uw gegevens wordt gebruikt voor het opstellen van een factuur/kwitantie. Deze gegevens worden digitaal in een online administratieprogramma opgeslagen en zijn beveiligd met een inlogcode en wachtwoord op een beveiligde server met up-to-date software.
 • BSR-Schiedam maakt gebruik van een beveiligde internet verbinding door gebruik te maken van VPN.

 

Mocht het om andere redenen nodig zijn uw gegevens te gebruiken, dan gebeurt dat alleen nadat u bent geïnformeerd en u uw expliciete toestemming daarvoor hebt gegeven.

 

De gegevens in uw dossier worden 20 jaar bewaard en de (financiële) administratie wordt 7 jaar bewaard, conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

Privacy op de kwitantie


Op de kwitantie die u ontvangt na uw behandeling, staan gegevens die de zorgverzekeraars vragen.

 

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, zorgverzekeraar en polisnummer;
 • Datum van de behandeling;
 • Aard van de behandeling;
 • De kosten van de behandeling.

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u mij kunt verzoeken om de door mij verzamelde persoonsgegevens van u in een digitaal document naar u of een door u genoemde organisatie te sturen;

Voor uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdragen van uw persoonsgegevens, uw verzoek tot intrekking van de toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bericht sturen naar info@bsr-schiedam.nl.

Cookie Statement


Deze website maakt gebruik van cookies om bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden. Bepaalde inhoud van derden wordt alleen weergegeven als "Inhoud van derden" is ingeschakeld.


Technische cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website, bijvoorbeeld om deze te beschermen tegen aanvallen van hackers en om te zorgen voor een uniforme uitstraling van de site, aangepast op de vraag van de bezoekers.

 

Analytische cookies:

Deze cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring verder te optimaliseren. Dit omvat statistieken die door derden websitebeheerder worden verstrekt en de weergave van gepersonaliseerde advertenties door het volgen van de gebruikersactiviteit op verschillende websites. 

 

Inhoud van derden:

Deze website kan inhoud of functies aanbieden die door derden op eigen verantwoordelijkheid wordt geleverd. Deze derden kunnen hun eigen cookies plaatsen, bijvoorbeeld om de activiteit van de gebruiker te volgen of om hun aanbiedingen te personaliseren en te optimaliseren.